Postingan Terbaru

Raja Kerajaan Tarumanegara

Kerajaan Tarumanegara mengalami pergantian seorang sebanyak 12 kali dalam masa …

Sejarah Singkat Kesultanan Demak

Kerajaan Demak merupakan sebuah kerajaan Islam pertama di pantai utara Jawa. Da…